Internationale resultater efter fedmeoperation

Internationale studier viser at fedmekirurgi giver

  • Varigt vægttab  
  • Helbredelse eller forbedring af alvorlige følgesygdomme – som diabetes, hjertesygdomme og visse kræftformer, læs om effekt på følgesygdomme
  • Forbedret livskvalitet , se effekt på livskvalitet
  • Forlænget levetid se fedmekirurgi forlænger livet

Fedmeoperation giver et permanent vægttab

Som svært overvægtig kan en fedmeoperation hjælpe dig af med fedme, som du har kæmpet med i årevis. Sammenlignet med slankekure, kostomlægning og medicin giver fedmeoperation et stort og varigt vægttab.

Figuren viser langtidsresultater efter fedmeoperation sammenlignet med konservativ behandling. Efter 10 år har bypass opererede (rød) patienter tabt 25%, sammenlignet med intet vægttab hos konservativt behandlede patienter (grøn) 

Læs mere om, hvad der sker ved fedmeoperation

 

Fedmeoperation forlænger livet

Det er et faktum, at fedme udgør en alvorlig helbredsmæssig fare. Ved et BMI på 30-35 er den gennemsnitlige levetid reduceret med 2-4 år, og ved et BMI på 40-45 er levetiden reduceret med 8-10 år. Med en fedmeoperation falder risikoen for at dø før tiden. Forskningen dokumenterer, at svært overvægtige, som får en fedmeoperation, har 25 % lavere risiko for at dø for tidligt som følge af svær overvægt sammenlignet med svært overvægtige, som behandles ikke-kirurgisk. 
Figur-2-dødelighed.jpg
Kurven viser den samlede dødelighed hos to patientgrupper med fedme, hvor kontrolgruppen (Control) behandles med vægtkontrol og vejledning hos egen læge og den anden gruppe (Surgery) behandles med fedmeoperation. Efter gennemsnitlig 10 år vil 12% være døde i kontrol gruppen og kun 8% i kirurgi gruppen. Dvs. At dødeligheden blandt opererede patienter er nedsat med 25 %. 

 

Følgesygdomme bedres efter fedmeoperation

Det er dokumenteret, at både livstruende og mindre farlige, men stærkt generende lidelser af fedme forsvinder eller mildnes markant ved fedmeoperation. Ca. 80-90 % af de patienter, som før havde diabetes, helbredes for sygdommen gennem fedmeoperation. 50 – 100 % helbredes for forhøjet blodtryk, hjertelidelser og søvnapnø. Samtidig mindskes risikoen for udvikling af kræft.

 

Fedmeoperation får livskvaliteten til at stige

For mange svært overvægtige har fedme udover fysiske problemer også store psykiske konsekvenser. Lavt selvværd, selvbebrejdelser, nedsat arbejdsevne, social isolation, diskriminering eller mobning og depression ses ofte hos svært overvægtige. Fedme begrænser på den måde den enkelte og forringer livet for svært overvægtige. Fedmeoperation ændrer på kort tid dette billede betydeligt. Allerede fire måneder efter operationen er livskvaliteten høj med stort selvværd, arbejdsevne og fysisk aktivitet. 


Til top