Kirurgisk behandling af fedme

Fedmeoperation er den eneste dokumenterede behandling af fedme, som giver et permanent vægttab.

 

Idag anvendes primært to forskellige operationer der begge primært virker ved at skabe ændringer i de appetitregulerende hormoner:

 

Laparoskopisk gastrisk bypass ( - link til video, evt lille billede) er anvendt i mere end 50 år. Ved denne operation gøres mavesækken mindre, og mængden af mad der kan indtages reduceres . Samtidig laves en mindre omkørsel på tarmsystemet så man ikke i samme omfang optager kalorier.

Det giver et permanent vægttab, og operationen virker livet ud, også når vægten er stabiliseret. Det er en udbredt misforståelse at operationen ophører med at virke.

Et svensk langtidsstudie som startede i 1987 og nu med mere end 20 års opfølgning af 95 % af patienterne, viser et stort varigt vægttab på 25% af udgangsvægten, hvilet svarer til at man smider > 70% af selve overvægtem

 

Laparoskopisk Sleeve Gastrektomi (link til video,evt lille billede) er anvendt siden slut 90èrne og er siden 2014 den hyppigste fedme operation der foretages globalt. Ved denne operation fjernes 3/4 af mavesækken så den laves om fra en sæk til til et rør hvorved der er mindre plads til mængden maden der kan indtages. 

 

Valget af operations type træffes i samråd med den enkelte patient.

 

Se iøvrigt rapporten Fakta om fedmekirurgi i Danmark


Til top