Hvem kan få en fedmeoperation

I Danmark er tre måder at få en fedmeoperation: a) som privatbetalende, b) som offentlig eller c) som forsikrings patient.

 

a) Privatbetalende patient 

Hvis du ønsker selv at vælge hvilket sygehus eller kirurg du vil opereres af, har du mulighed for at blive undersøgt og opereret på et privat sygehus / privathospital.

 

På Fedmekirurgisk Center, Privathospitalet Mølholm gælder de internationale regler for fedmekirurgi, som er baseret på internationale forskningsresultater og erfaring. I de sidste nye retningslinjer der er udkommet fra det internationale fedmekirurgiske selskab i USA har man nedsat BMI grænsen til 30 hvis man har fedmerelateret sygdom f.eks. diabetes.

Ellers gælder det vanligvis at et BMI på 35 og derover er indikation for fedmekirurgi hvis man ikke kan tabe sig på anden vis.

Det er ikke nødvendigt med henvisning fra din egen læge, men du har mulighed for at tilmelde dig til en gratis individuel vurdering (via hjemmesiden eller kontakt til en af sekretærerne) hos én af vore erfarne fedmekirurger. Har du taget beslutning om at en fedmeoperation er løsningen for dig, kan du tilmelde dig direkte til forundersøgelse med Fedmeteamet.

Hele dit forløb vil blive planlagt ved denne undersøgelse og du får en operationsdato med hjem. 

Vægttab inden operationen vurderes individuelt.

 

Du skal opfylde følgende kriterier:

  • Alder fra 18 år eller derover
  • BMI på 35 eller derover, eller ved diabetes Type 2 BMI på 30 og derover
  • Tidligere gennemført flere ikke kirurgiske behandlingsforsøg (diæt, pulverkure, medicinsk behandling) uden varigt vægttab er opnået 

Pris - se gældende prisliste 

 

Ønsker du som privatbetaler at blive vurderet til operation, er du velkommen til at kontakte vort sekretariat: 

tlf. 87203036, e-mail:  team36@molholm.dk 

Der er mulighed for at komme til samtale, forundersøgelse og kontroller både i Vejle og København.


 

Offentlige patienter

Fra 2017 har Sundhedsstyrelsen indført nye regler for hvem der kan få en fedmeoperation dækket af det offentlige. Således er de danske retningslinjer igen på linje med de internationale retningslinjer for adgangen til fedmekirurgi. Dog har regionerne indført visitationsretningslinjer som er et ekstra sæt regler hvori det kræves at man allerede har udviklet følgesygdomme til fedme. Dermed begrænses adgang til fedmekirurgi for mange patienter på trods af højt BMI.

 

Forudsætningen for vurdering med henblik på tilbud om fedmekirurgi i offentligt regi er, at patienten har gennemgået et medicinsk udrednings- og behandlingsforløb på relevant specialiserings niveau.

Det er et krav at patienten som led heri skal have opnået minimum 8 % vægttab, og skal samtidig have et BMI ≥ 40.

 

Samtidig skal patienten have mindst én af følgende fedmerelaterede tilstande og følgesygdomme:

- Type 2 diabetes, hvor stabil blodsukker kontrol er vanskelig at fastholde (vurderet ved endokrinologisk speciallæge)

- Svær regulerbar blodtryk, som har været udredt hos speciallæge i hjertemedicin

- Dokumenteret søvnapnø, udredt jfr. gældende visitationsretningslinje og specialeplanlægning

- Graviditetsønske og fertilitetsproblemer hos kvinder; der er udredt herfor hos speciallæge i gynækologi og obstetrik

- Superviseret konventionel vægttabsbehandling i primærsektor. Henvisning fra praktiserende læge eller anden speciallæge til medicinsk behandlings program

- Medicinsk behandlings program evt. med vurdering af behov for visitation til fedmekirurgisk indgreb

- Dokumenteret symptomgivende slidgigt i benene hvor ortopædkirurgisk speciallæge har vurderet at andre behandlingsmuligheder er udtømte ved den aktuelle vægt.

- Der er intet fast alderskriterium

 

Øvrige forudsætninger:

I tillæg til ovenstående kriterier er det en forudsætning for tilbud om fedmeoperation, at det vurderes at:

- varigt vægttab ikke har kunnet opnås ved konventionel, ikke-kirurgisk behandling

- at superviserede vægttabsforløb via egen læge dokumenterede, og at disse ligger senest 3 år før henvisning

- patienten forstår indgrebets karakter, herunder komplikationer på både kort og langt sigt

- patienten er i stand til at følge de givne anvisninger vedrørende livsstilsændringerne og kontrollerne efter operation – livslangt

- patienten, ud over at opfylde ovenstående kriterier for operation, har gennemgået et længerevarende behandlings program

- at patienten stopper med at ryge mindst 6 uger før operation, er stærkt motiveret for fortsat rygestop samt forpligter sig på ikke at genoptage rygning i minimum 3 uger efter operation.

 

Forhold som taler mod operation

  • Tidligere større mave-tarmoperationer
  • Alkohol eller stofmisbrug
  • Svære spiseforstyrrelser
  • Alvorlige psykiske lidelser

Forsikrings patient

Hvis din arbejdsgiver har tegnet sundhedsforsikring, som dækker fedmeoperation, kan du benytte den og tage kontakt til Fedmekirurgisk Center, Privathospitalet Mølholm. Det er dog meget forskelligt hvad sundhedsforsikring og bidrager med ift. fedmekirurgi.

Her gælder de kriterier, som er gældende for privatbetalende patienter.

 

Ønsker du som privatbetaler at blive vurderet til operation, er du velkommen til at kontakte vort sekretariat: 

tlf. 87203036, e-mail:  team36@molholm.dk 

Der er mulighed for at komme til samtale, forundersøgelse og kontroller både i Vejle og København.

 


Til top