Hvem kan få en fedmeoperation

I Danmark er tre måder at få en fedmeoperation: a) som privatbetalende, b) som offentlig eller c) som forsikrings patient.

 

Privatbetalende patient 

Hvis du ikke opfylder de nye offentlige regler om ret til fedmekirurgi, eller du ønsker selv at bestemme sygehus og kirurg, har du mulighed for at blive undersøgt og opereret på et privat sygehus.

På Fedmekirurgisk Center, Privathospitalet Mølholm gælder de internationale regler for fedmekirurgi, som er baseret på internationale forskningsresultater og erfaring.  

Det er ikke nødvendigt med henvisning fra din egen læge, men du har mulighed for at tilmelde dig gratis individuel vurdering hos én af vore erfarne fedmekirurger. Har du taget beslutning om at en fedmeoperation er løsningen for dig kan du tilmelde dig direkte til forundersøgelse med Fedmeteamet. Hele dit forløb vil blive planlagt ved denne undersøgelse og du får en operationsdato med hjem. 

 

Vægttab inden operationen er ikke et generelt krav, men vurderes individuelt.

Du skal opfylde følgende kriterier:

  • Alder fra 18 år eller derover
  • BMI på 35 eller derover
  • Tidligere gennemført flere ikke kirurgiske behandlingsforsøg (diæt, pulverkure, medicinsk behandling) uden varigt vægttab er opnået 

Pris: 
Forundersøgelse - Kr. 2.500 
Forbehandling, operation, kontrol 2 år - Kr. 63.500

 

Ønsker du som privatbetaler eller forsikringspatient at blive vurderet til operation, er du velkommen til at kontakte vort sekretariat: 

tlf. 87203036, e-mail: team36@molholm.dk 

 

Offentlige patienter

Fra 2017 har Sundhedsstyrelsen indført nye regler for hvem der kan få en fedmeoperation dækket af det offentlige. Således er de danske retningslinier igen på linie med de internationale retningslinier for adgangen til fedmekirurgi.
Forudsætningen for vurdering med henblik på tilbud om fedmekirurgi i offentligt regi er, at patienten har gennemgået et medicinsk udrednings- og behandlingsforløb på relevant specialiseringsniveau.

Det er et krav at patienten som led heri skal have opnået minimum 8 % vægttab, og skal samtidig have et BMI ≥ 35.

 

Samtidig skal patienten have mindst én af følgende fedmerelaterede tilstande og følgesygdomme:

- Type 2 diabetes, hvor stabil blodsukker kontrol er vanskelig at fastholde (vurderet ved endokrinologisk speciallæge)

- Svær regulerbar blodtryk, som har været udredt hos speciallæge i hjertemedicin

- Dokumenteret søvnapnø, udredt jfr. gældende visitationsretningslinje og specialeplanlægning

- Graviditetsønske og fertilitetsproblemer hos kvinder; der er udredt herfor hos speciallæge i gynækologi og obstetrik

- Superviseret konventionel vægttabsbehandling i primærsektor. Henvisning fra praktiserende læge eller anden speciallæge til medicinsk behandlingsprogram

- Medicinsk behandlingsprogram evt. med vurdering af behov for visitation til fedmekirurgisk indgreb

- Dokumenteret symptomgivende slidgigt i benene hvor ortopædkirurgisk speciallæge har vurderet at andre behandlingsmuligheder er udtømte ved den aktuelle vægt.

- Der er intet fast alderskriterium

 

Øvrige forudsætninger:

I tillæg til ovenstående kriterier er det en forudsætning for tilbud om fedmeoperation, at det vurderes at:

- varigt vægttab ikke har kunnet opnås ved konventionel, ikke-kirurgisk behandling

- at superviserede vægttabsforløb via egen læge dokumenterede, og at disse ligger senest 3 år før henvisning

- patienten forstår indgrebets karakter, herunder komplikationer på både kort og langt sigt

- patienten er i stand til at følge de givne anvisninger vedrørende livsstilsændringerne og kontrollerne efter operation – livslangt

- patienten, ud over at opfylde ovenstående kriterier for operation, har gennemgået et længerevarende behandlingsprogram.

- at patienten stopper med at ryge mindst 6 uger før operation, er stærkt motiveret for fortsat rygestop samt forpligter sig på ikke at genoptage rygning i minimum 3 uger efter operation.

 

Forhold som taler mod operation

  • Tidligere større mave-tarmoperationer
  • Alkohol eller stofmisbrug
  • Svære spiseforstyrrelser
  • Alvorlige psykiske lidelser

Forsikrings patient

Hvis din arbejdsgiver har tegnet sundhedsforsikring, som dækker fedmeoperation, kan du benytte den og tage kontakt til Fedmekirurgisk Center, Privathospitalet Mølholm. 

Her gælder de kriterier, som er gældende for privatbetalende patienter.


Til top