Ikke-kirurgisk behandling af fedme

Hjørnesten i den ikke-kirurgiske behandling af overvægt er at man permanent ændrer sine kostvaner og øger sin fysiske aktivitet. 

 

Desværre er resultaterne af ikke-kirurgisk behandling dårlige med vægttab på 3 til 10 kg indenfor det første år og som regel med vægtstigning til følge, som overgår udgangsvægten.

Ikke-medicinsk behandling
I den ikke-medicinske behandling indgår adfærdsterapi, råd og vejledning om kostens kalorieindhold, sammensætning samt tilberedning. Hertil kommer råd om motion samt vejledning i de psykologiske mekanismer, som kan spille en rolle i forhold til overvægt og fedme. Det kan tage form af individuel rådgivning, coaching, kurser, kurophold, forløb med diætist og kostvejledere, kurophold etc.
Medicinsk behandling
Kan ikke stå alene, men skal ses som et supplement til ændringer i kostvanerne. 
Der findes receptpligtige præparater på markedet der enten regulerer appetitten eller nedsætter kroppens evne til at indtage fedt.
Præparaterne giver typisk et vægttab på 3-5 kg på ét år. Desværre har stort set alle hidtil anvendte præparater været forbundet med bivirkninger i mere eller mindre udtalt grad. Når du holder op med at tage medicinen, ophører virkningen, og vægten vil sædvanligvis stige.
Dette kombineret med et beskedent vægttab gør, at de hidtil anvendte præparater ikke har fået stor udbredelse. Der pågår megen forskning inden for området, og om det i fremtiden vil resultere i effektive præparater uden væsentlige bivirkninger, må man håbe på. Der er ingen langtidsstudier med medicin (> 10 års opfølgning) der har vist at medicin alene medfører et relevant permanent vægttab for svært overvægtige. Under alle omstændigheder vil denne behandling ikke kunne stå alene.

Til top