Resultater Privathospitalet Mølholm

Patientvurdering efter fedmeoperation på Privathospitalet Mølholm


Graferne viser at patienter der får foretaget Fedmekirurgi på Mølholm har en væsentlig lavere komplikationsrate i forhold til operation på offentligt sygehus


Komplikationer under indlæggelse


Re-operation < 30 dage


Re-operationsrate 1-5 år efter GB


Vægtudvikling efter gastrisk bypass - 5 års resultater

Figuren viser vægtudviklingen fra forundersøgelsen (4661 patienter) til 5 år efter gastrisk bypass (321 patienter) opereret på Privathospitalet Mølholm

 

Måling af vægttab efter operationen viser at vores patienter i gennemsnit har tabt sig 41 kg efter 5 år


Livskvalitet efter fedmeoperation - 5 års resultater

På Fedmekirurgisk Center, Privathospitalet Mølholm er vi stolte af at kunne dokumentere, at vores patienter i 99 % tilfælde oplever en markant forbedring af livskvaliteten

 


Måling af livskvaliteten før og efter fedmeoperation, viser en samlet scoring ved forundersøgelsen (før operation) på - 0,7 (dårlig). Ved fire måneders kontrol er tallet 1,7 (god). Ved 12 måneders kontrol er tallet 2,1 (meget god), og ved 24 måneders kontrol er den samlede angivelse 2,2 (meget god).

 

Måling af livskvalitet

I forbindelse med svær overvægt defineres livskvalitet i medicinsk forstand ud fra en samlet vurdering af seks parametre: selvfølelse, fysisk aktivitet, social kontakt, arbejdsevne, sexliv og madvaner. Metoden kaldes Moorehead-Ardelt Quality of Life Questionnaire II og er udviklet af en amerikansk psykolog for at måle livskvaliteten før og efter fedmeoperation. Metoden bygger på patientscorer inden for seks kategorier (selvfølelse, fysisk aktivitet, social kontakt, arbejdsevne, sexliv og madvaner) hvor patienterne kan score fra -0,5 til + 0,5 på hver af de seks livskvaliteter 
Resultatet af det samlede resultat af målingen er vist nedenfor. Hvis patienterne opnår en samlet scoring på:


-3 til -2,1 = meget dårlig livskvalitet, 
-2 til -1,1= dårlig livskvalitet, 
-1 til +1= acceptable livskvalitet, 
+1 til +2,1: god livskvalitet, 
+2,1 til 3: meget god livskvalitet.


Ledsmerter og bevægelsesbesvær efter fedmeoperation hos Mølholm

Alle vores patienter har i større eller mindre grad problemer med ledsmerter og bevægelsesbesvær før fedmeoperation. Imidlertid oplever alle patienter en stor positiv ændring efter operationen.  På Fedmekirurgisk Center kan vi dokumentere en positive udvikling i muskel/ledsmerter efter fedmeoperation. Resultaterne er baseret på vores database med mere end 4000 patientforløb. 


Før fedmeoperation på Privathospitalet Mølholm har 81 % af patienterne rygsmerter. Èt år efter fedmeoperationen har 58 % ingen rygsmerter. Samtidig falder andelen af moderate og være rygsmerter fra henholdsvis 31 og 23% til 11 og 6 %

Samme tendens ses med hofte-, knæ- og ankelled 
Figur-6-hoftesmerter.jpg
Før fedmeoperation på Privathospitalet Mølholm har 54 % af patienterne hoftesmerter. Èt år efter fedmeoperation har 70 % ingen hoftesmerter. Samtidig falder andelen af moderate og svære hoftesmerter fra henholdsvis 20 og 12 % til 7 og 4 % 

Figur-7-knæsmerter.jpg
Før fedmeoperation på Privathospitalet Mølholm har kun 17 % af patienterne ingen knæsmerter. Èt år efter fedmeoperation har 62 % ingen knæsmerter. Samtidig er andelen af moderate og svære knæsmerter faldet fra henholdsvis 29 og 26% til 9 og 5 %.

 

Figur-8-ankelsmerter.jpg
Før fedmeoperation på Privathospitalet Mølholm har 67 % af patienterne ankelsmerter. Èt år efter fedmeoperation har 82 % ingen ankelsmerter. Samtidig er andelen af moderate og svære ankelsmerter faldet fra henholdsvis 20-3% og 15-2 %

 

Figur-9-bevægelsesbesvær.jpg
Før fedmeoperation på Privathospitalet Mølholm har 89 % af patienterne bevægelsesbesvær. Èt år efter fedmeoperation har 80 % ingen bevægelsesbesvær. Samtidig er andelen af moderat og svære bevægelsesbesvær faldet fra henholdsvis 32-3% og 18-1 %


Forbedring af sukkersyge og forhøjet blodtryk efter gastrisk bypass operation - 5 års resultater

Sukkersyge type 2 og forhøjet BT er meget alvorlige følgesygdom af fedme. En meget vigtig effekt af en fedmeoperation er den positive virkning operationen har på sukkersyge og forhøjet blodtryk . 
På Fedmekirurgisk Center, Privathospitalet Mølholm er vi stolte af at kunne vise en kraftig reduktion i disse sygdomme efter fedmeoperationoperation 

 

Ved forundersøgelsen havde 18% af patienter diabetes type 2 og faldt til 2 % efter 2 år og 4 % efter 5 år - ingen medicinsk behandling kan måle sig med gastrisk bypass på den gunstige effekt på sukkersyge type 2.

Gastrisk bypass har også en fantastisk effekt på forhøjet blodtryk, hvor der skete en forbedring hos 1/3 af patienterne set over en 5 årig periode.  


Til top