Indlæggelse

På operationsdagen møder du to timer inden operationen, fastende, se fasteregler. Du bliver modtaget af det personale, som tager sig af dig og vist til rette på din sengestue. Du skifter tøj, bliver vejet og møder kirurgen og narkoselægen og får en snak om operationen, bedøvelsen og forløbet umiddelbart efter operationen. Det er altid godt at have en ledsager med.

 

Klar til operation

Du bliver hentet af den sygeplejerske, som skal bedøve dig og fulgt ind på operationsstuen, hvor du modtages af to operationssygeplejersker. Når du er lejret, får du en nål i hånden, og der indsprøjtes narkosemiddel, som får dig til at sove med det samme. Herefter bliver din hud sprittet af, og der lægges steril afdækning. Operationen tager ca. 1 time. Når operationen er afsluttet, vågner du straks og kan selv komme over i sengen, og du køres til din sengestue. Du har et iltkateter i næsen og et drop i armen, hvor der kan gives smertestillende og væske. Vi holder løbende øje med iltningen, blodtryk, smerter og giver væske gennem droppet. Det er vigtigt, at du drikker væske for at undgå kvalme. I løbet af to timer er du så frisk, at du kan komme op at gå, hvilket er meget vigtigt for at tage bryst- og skuldersmerter, som kommer på grund af den luft, vi puster ind i mavehulen under operationen. Det er også vigtigt at komme op at gå for at få gang i blodomløbet i benene, og få lungerne foldet helt ud. Der er mange som synes, at det første døgn efter operationen er hårdt, men heldigvis letter generne i løbet af natten, så du føler dig klar til udskrivelse næste dag.

 

Udskrivelsen

Du udskrives dagen efter operationen efter en udskrivelses-samtale med en af sygeplejerskerne, som har passet dig på sengeafdelingen. Ved udskrivelses-samtalen orienteres du om de kommende ugers forløb, hvad du må fysisk, spiseregler og hvilke symptomer, du skal være opmærksom på se efter udskrivelsen. Vi anbefaler minimum 2 ugers sygemelding til patienter, som har et let fysisk arbejde, ellers 4 uger. Du får en recept med på mineraler og vitaminer samt proteintilskud. Har du fået lavet gastrisk sleeve skal du tage syrehæmmende medicin de første 2 måneder, vi sørger for recept på dette. Ligeledes får du en smertepakke med. Du orienteres om kontaktmulighederne efter udskrivelsen.

Inden udskrivelsen vil vi bede dig om at udfylde et spørgeskema om din vurdering af forløbet. Oplysningerne bruges til at forbedre forløbet for kommende patienter.

 

Hjemme igen

Træthed, lette til moderate sår-smerter og utilpashed er normale symptomer de første dage efter udskrivelsen. Det vigtigste de første dage er at få indtaget tilstrækkelig med væske, så man skal vænne sig til at sippe lidt væske hele tiden for at opnå en tilstrækkelig væske indtagelse - min 2 liter. Det er en udfordring, men sørg for at have den afmålte væskemængde i køleskabet, så er du nået langt. Det er vigtigt, at du sørger for at bevæge dig, gå små ture med hvilepauser. Efter udskrivelsen kontaktes du af vores diætist, som kontrollerer, at du indtager tilstrækkelig væske og næringsstoffer. Ved behov for kontakt har du tlf.nr. på både sygeplejerske og diætist.

 


Til top