Bivirkninger efter fedmeoperation

Gastrisk Bypass

Fordelen ved laparoskopisk gastrisk bypass operation er, at operationen er forbundet med relativt få bivirkninger. Forudsætningen er dog, at kostvejledningen følges nøje, og at vitaminer og mineraler indtages, som anført i patientvejledningen. 

Baseret på tilbagemeldinger fra mere end 4000 bypass opererede patienter, som er forundersøgt og fulgt i mere end ét år har vi analyseret de mest almindelige bivirkninger, som optræder efter laparoskopisk gastrisk bypass: træthed, hårtab, øget tarmluft, mavesmerter og tynd mave.

Desværre har vi ikke oplysninger om symptomerne før operationen, men det er slående, at den generelle tilfredshed med fedmeoperationen er meget høj trods bivirkningerne.

Figur-13-træthed2.jpg

Hvilket betyder at fordelene langt opvejer bivirkningerne 
Træthed forekommer i svær grad hos mindre end 10 % af fedmeopererede patienter efter laparoskopisk gastrisk bypass.

 

Figur-14-hårtab2.jpg
Hårtab forekommer i svær grad hos 5-10 % af fedmeopererede patienter efter laparoskopisk gastrisk bypass. Hårtab er som hovedregel et forbigående.

 

Figur-15-tarmluft2.jpg
Tarmluft forekommer i varierende grad hos 85 % af fedmeopererede patienter efter laparoskopisk gastrisk bypass. Kun 10-15 % angiver at det er et stort problem

 

Figur-16-mavesmerter2.jpg
Mavesmerter i svær grad forekommer sjældent (14-16 %) hos fedmeopererede patienter efter laparoskopisk gastrisk bypass. I tilfælde af svære mavesmerter skal det undersøges nærmere.

 

Figur-17-Diarre2.jpg
Diarré er en sjældent forekommende bivirkning hos fedmeopererede patienter efter laparoskopisk gastrisk bypass

 

Figur-18-Dumping2.jpg
Efter laparoskopisk bypass operation oplever kun halvdelen af patienterne dumping, og kun hos 8-9 % i moderat eller svær grad

 

Gastrisk Sleeve

Fordelen ved laparoskopisk gastrisk sleeve operationen er at operationen som ved gastrisk bypass er forbundet med relativt få bivirkninger. Forudsætningen er at man følger kostvejledningen nøje, at vitaminer og mineraler indtages konsekvent og livslangt som anført i patientvejledningen.

 

Når mavesækken omdannes til et rør ved sleeve operationen sker der en forøgelse af trykket i denne del af tarmsystemet, så man får større tendens til at få sure opstød og halsbrand (reflux). Derfor anbefaler vi vanligvis patienter der har reflux i forvejen ikke at få lavet en sleeve men en bypass. Selv om man ikke har reflux før operationen er der en risiko for at man kan få det efter operationen og så får behov for at tage syrehæmmende medicin. Som ved gastrisk bypass kan også sleeve patienter få dumping, men det er mindre hyppigt.


Til top