Komplikationer under indlæggelse på Privathospitalet Mølholm

På basis af vores omfattende database over mere end 4000 forløb er vi stolte over at kunne dokumentere en meget lav komplikationsrate under indlæggelse. Den mest hyppige årsag til reoperation i forbindelse med den primære operation er blødning, hvilket sker hos mindre end 1 % af vore patienter. 97 % af patienterne er oppegående efter 2 timer og udskrives dagen efter operationen. 
 

Komplikationer under indlæggelse på Fedmekirurgisk Center, Privathospitalet Mølholm
I perioden 1. Januar 2009 til 31.12.2010 opstod der operationskrævende komplikationer, som krævede fornyet operation, hos 29 ud af 2574 patienter (1,1%).

 

 Art  Antal  Procent  Behandling
 Staplerblødning  14  0,5 Laparoskopi
 Anden blødning  3  0,1  Laparoskopi
 Tarmlæsion  4  0,2  Laparoskopi
 Lækage anastomose  3  0,1  Laparoskopi
 Mistanke om lækage  2  0,1  Laparoskopi
 Stenose anastomose  2  0,1  Laparoskopi
 Miltlæsion  1  0,03  Laparoskopi

 


Se også: Fakta om fedmekirurgi i Danmark, sveriges nationale rapport om anbefalinger til behandling om svær overvægt.

 

Komplikationer inden for 30 dage på Privathospitalet Mølholm

Internationalt bruges genindlæggelse inden for 30 dage efter operation som mål for kvalitet. Det vil sige jo færre genindlæggelser inden for 30 dage jo højere kvalitet. Ud over vores egen database, følger vi også vore patienters forløb ved at anvende data fra Lands Patient Registeret, hvor alle patienter indlagt på private og offentlige sygehuse registreres. Herved sikre vi at der ikke overses komplikationer, som ikke registreres, hvis patienten ikke møder op til kontrol på Privathospitalet Mølholm. Vores samlede genindlæggelses procent inden for 30 dage er 3,1%. Dermed er Fedmekirurgisk Center på højde med de bedste internationale centre for fedmekirurgi.

 

Opgørelse over genindlæggelser inden for 30 dage hos 2580 patienter opereret på Fedmekirurgisk Center, Privathospitalet Mølholm, opereret i perioden 2009/2010

Figur-19-Genindlæggelser-_-31-dage.jpg
I perioden 2009 og 2010 fik 2580 patienter en fedmeoperation på Fedmekirurgisk Center, Privathospitalet Mølholm . 81 patienter blev genindlagt inden for 30 dage svarende til 3,14%, heraf 1,34 % pga. utæthed ved sammensyningen.

 

Utæthed ved sammensyningen, også benævnt lækage, er en alvorlig komplikation, som typisk optræder ca. én uge efter operationen. Årsagen til lækage er oftest en kombination af dårlig blodforsyning og træk på sammensyningen, som kan optræde, hvis der er meget fedtvæv omkring tarmene. 
Tegn på utæthed er typisk:

  • Kraftige mavesmerter
  • Feber
  • Sygdomsfornemmelse

Optræder disse alarmsymptomer, er det vigtigt at tage kontakt til Privathospitalet Mølholm, se kontaktoplysninger

 

Komplikationer mere end 30 dage efter fedmeoperation på privathospitalet Mølholm


Til top