Om fedmeoperationer

Forskningen dokumenterer, at fedmeoperation er den eneste effektive og varige behandling mod svær fedme. 

En fedmeoperation reducerer og forebygger livstruende sygdomme, og giver et permanent vægttab, og er således ikke et kosmetisk indgreb. En fedmeoperation henvender sig udelukkende til svært overvægtige, dvs. personer med et BMI over 35, som eventuelt har udviklet følgesygdomme til fedme som fx. forhøjet blodtryk, hjertelidelser eller diabetes. 

Fedmeoperation kommer først på tale, når alle andre behandlingsmuligheder er afprøvet, uden at det har medført et varigt vægttab. En fedmeoperation er ikke den lette løsning. Det vil altid være den sidste mulighed, man tilbyder svært overvægtige, og operationen kræver permanente livsstilsændringer, hvad angår kost og motion. 


Til top