Offentlig henvist patient

Offentlig henvist patient

Hvilke regler gælder?

Fra 2017 har Sundhedsstyrelsen indført nye regler for hvem der kan få en fedmeoperation dækket af det offentlige. Således er de danske retningslinier igen på linie med de internationale retningslinier for adgangen til fedmekirurgi.


Forudsætningen for vurdering med henblik på tilbud om fedmekirurgi i offentligt er, at patienten har gennemgået et medicinsk udrednings- og behandlingsforløb på relevant specialiseringsniveau.

Det er et krav at patienten som led heri skal have opnået minimum 8 % vægttab, og skal samtidig have et BMI ≥ 35.

 

Samtidig skal patienten have mindst én af følgende fedmerelaterede tilstande og følgesygdomme:

- Type 2 diabetes, hvor stabil blodsukker kontrol er vanskelig at fastholde (vurderet ved endokrinologisk speciallæge)

- Svær regulerbar blodtryk, som har været udredt hos speciallæge i hjertemedicin

- Dokumenteret søvnapnø, udredt jfr. gældende visitationsretningslinje og specialeplanlægning

- Graviditetsønske og fertilitetsproblemer hos kvinder; der er udredt herfor hos speciallæge i gynækologi og obstetrik

- Superviseret konventionel vægttabsbehandling i primærsektor. Henvisning fra praktiserende læge eller anden speciallæge til medicinsk behandlingsprogram

- Medicinsk behandlingsprogram evt. med vurdering af behov for visitation til fedmekirurgisk indgreb

- Dokumenteret symptomgivende slidgigt i benene hvor ortopædkirurgisk speciallæge har vurderet at andre behandlingsmuligheder er udtømte ved den aktuelle vægt.

- Der er intet fast alderskriterium

 

Øvrige forudsætninger:

I tillæg til ovenstående kriterier er det en forudsætning for tilbud om fedmeoperation, at det vurderes at:

- varigt vægttab ikke har kunnet opnås ved konventionel, ikke-kirurgisk behandling

- at superviserede vægttabsforløb via egen læge dokumenterede, og at disse ligger senest 3 år før henvisning

- patienten forstår indgrebets karakter, herunder komplikationer på både kort og langt sigt

- patienten er i stand til at følge de givne anvisninger vedrørende livsstilsændringerne og kontrollerne efter operation – livslangt

- patienten, ud over at opfylde ovenstående kriterier for operation, har gennemgået et længerevarende behandlingsprogram.

- at patienten stopper med at ryge mindst 6 uger før operation, er stærkt motiveret for fortsat rygestop samt forpligter sig på ikke at genoptage rygning i minimum 3 uger efter operation.

 

Forhold som taler mod operation

  • Tidligere større mave-tarmoperationer
  • Alkohol eller stofmisbrug
  • Svære spiseforstyrrelser
  • Alvorlige psykiske lidelser

Til top