Rapporter

1: Titel: Fakta om fedmekirurgi i Danmark


Indhold: Kort gennemgang af  den nyeste viden om svær overvægt og behandlingsmuligheder


Læs rapporten:  Fakta om fedmekirurgi i Danmark


2: Titel: Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2010


Indhold: Beskriver resultaterne af alle fedmeoperationer udført i Danmark 2010


Læs rapporten: Årsrapport Dansk Fedmekirurgi Register 2010


3: Titel: Kirurgisk behandling af svær overvægt - en medicinsk teknologivurdering


Indhold: Opdaterer viden (2007) vedrørende gastrisk bypass og banding samt de økonomiske konsekvenser


Læs rapporten: MTV rapport fedme


4: Titel: Nationella medisinska indikationer för primær fetmakirurgi och kvalitetskrav på producenter av primær fetmakirurgi


Indhold: Indikationer og krav til centre som udfører fedmekirurgi i Sverige


Læs rapporten: Sveriges nationale rapport om anbefalinger til behandling om svær overvægt


5: Titel Årsrapport Scandinavian Obesity Surgery Registry, 2010


Indhold: Beskriver alle fedmeoperationer udført i Sverige perioden 2008-2010


Læs rapport: Årsrapport svensk fedmeregister


 6: Fællesprotokol for plastikkirurgi hos patienter med excessivt hudoverskud efter massivt vægttab


Indhold: Kriterier for henvisning til plastikkirurg efter stort vægttab i forbindelse med fedmeoperation


Læs rapporten: Om hudreducerende operationer efter fedmeoperation


7: Indenrigs- og Sundhedsministeriets rapport om komplikationer ved fedmeoperationer i danmark 2006-2011


Indhold: Rapport udarbejdet af uvildige forskere, som har gennemgået kvaliteten af fedmekirurgien udført i Danmark i perioden 2006-2011


Læs rapporten her


 
Patienttilfredshed

skala.gif

Vi måler vores resultater Læs mere
 

Nyheder

Se alle nyheder


 

 


 

Test dit BMI