Artikler

Titel: Effects of bariatic surgery on mortality in swedich obese subjects


Indhold: SOS studiet, det mest citerede studie om langtids effekten af fedmekirurgi

Konklusion: Fedmekirurgi reducerer dødeligheden og giver et permanent vægttab set efter 10 års observation
Titel: Long-term mortality after gastric bypass surgery

Indhold: Vurderer dødelighed efter fedmekirurgi set over en lang årrække, sammenlignet med ikke-kirurgisk behandling 

Konklusion: Dødeligheden reduceres efter fedmekirurgi
Titel: The missing  link- Lose weight live longer

Indhold: Leder i det meget anerkendt tidsskrift - New England Journal of Medicin - forholder sig til resultaterne af ovenstående to artikler


Titel: Eliminating Learning Curve-related Morbidity in Fast Tack Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass

Indhold: Beskriver hvordan uddannelsen af nye fedmekirurger finder sted på Privathospitalet Mølholm uden at det er forbundet med øgede komplikationer i indlærings processen.


Titel: 2000 Fast Track laparoscopic Bypass Procedures

Indhold: Foredrag som beskriver resultaterne af en ikke selekteret gruppe patienter på 2000 patienter opereret på Privathospitalet Mølholm i perioden 1. juli 2007 til 1. januar 2010

Patienttilfredshed

skala.gif

Vi måler vores resultater Læs mere
 

Nyheder

Se alle nyheder

Informationsmøder

Kom til uforpligtende infomationsmøder. Se datoerne her

Test dit BMI