Artikler

Titel: Effects of bariatic surgery on mortality in swedich obese subjects


Indhold: SOS studiet, det mest citerede studie om langtids effekten af fedmekirurgi

Konklusion: Fedmekirurgi reducerer dødeligheden og giver et permanent vægttab set efter 10 års observation
Titel: Long-term mortality after gastric bypass surgery

Indhold: Vurderer dødelighed efter fedmekirurgi set over en lang årrække, sammenlignet med ikke-kirurgisk behandling 

Konklusion: Dødeligheden reduceres efter fedmekirurgi
Titel: The missing  link- Lose weight live longer

Indhold: Leder i det meget anerkendt tidsskrift - New England Journal of Medicin - forholder sig til resultaterne af ovenstående to artikler


Titel: Eliminating Learning Curve-related Morbidity in Fast Tack Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass

Indhold: Beskriver hvordan uddannelsen af nye fedmekirurger finder sted på Privathospitalet Mølholm uden at det er forbundet med øgede komplikationer i indlærings processen.


Titel: 2000 Fast Track laparoscopic Bypass Procedures

Indhold: Foredrag som beskriver resultaterne af en ikke selekteret gruppe patienter på 2000 patienter opereret på Privathospitalet Mølholm i perioden 1. juli 2007 til 1. januar 2010

Patienttilfredshed

skala.gif

Vi måler vores resultater Læs mere
 

Nyheder

Se alle nyheder


 

 


 

Test dit BMI