Læger

Jens_Fromholt_08_92x138.jpg
Jens Fromholt Larsen (JFL)
, autorisationsnr 00V50 ph.d.

Uddannelse  

1978Lægevidenskabelig Embedseksamen Århus Universitet.

1978 - 1992Kirurgisk uddannelse: Vejle Sygehus, Aalborg Universitetssygehus og Århus Universitetssygehus
1989Speciallæge kirurgi.
1992Speciallæge kirurgisk gastroenterologi (mave-tarmsygdomme).
1993Overlæge kirurgisk gastroenterologisk afdeling, Aalborg Universitets Sygehus.
2000Visiting Professor, Oregon Health Sience University, USA.
2002 – 2006Sektionsoverlæge kirurgisk gastroenterologisk afsnit, Nordlandssykehuset, Bodø, Norge.

2004Ph.d afhandling. Pathophysiological and Clinical Aspects of Carbonic Dioxide Pneumoperitoneum. Department of Health Science and Technology, Aalborg University. 
2005Klinikejer Organkirurgisk Center Privathospitalet Mølholmnfuldtidsbeskæftiget på Organkirurgisk Center under Privathospitalet Mølholm.

 

 

 


Fedmekirurgi 

Jens Fromholt Larsen (JFL) har udført 3000 fedmeoperationer. JFL indførte den laparoskopiske fedmekirurgiske teknik i Danmark i 1996 på Aalborg Sygehus og udviklede fedmekirurgien herunder laparoskopisk banding og bypass på Aalborg Sygehus. JFL har som sektionsoverlæge på Centralsygehuser Bodø Nordlandsfylke opbygget fedmekirurgien der. Klinikejer på Privathospitalet Mølholm siden 2005, hvor JFL indførte fedmekirurgien. Medlem af Sundhedsstyrelsens (SST) arbejdsgruppen, som i 2007 udarbejdede en rapport om fedmekirurgi ”kirurgisk behandling af svær overvægt” . Endvidere medlem af SST’s arbejdsgruppe, som udarbejdede ”Fællesprotokol for behandling af svær overvægt”, og SST’s arbejdsgruppe til revision af fællesprotokol, samt SST’s arbejdsgruppe om reoperationer efter overvægtskirurgi. Medlem af styregruppen i Dansk Fedmeregister. Medlem af Norges arbejdsgruppe som udarbejdede de nationale retningslinjer for behandling af svær fedme ”Behandling af sygelig overvekt hos voksne”. Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Adipositasforskning 2006-2010. Initiativtager til opbygning af Minimal Invasiv UdviklingsCenter (MIUC) i Region Nord og Midt. Aktiv foredragsholder i fedmekirurgisk behandling i national og international sammenhæng. JFL har publiceret 47 videnskabelige artikler. Ph.D. afhandling om laparoskopi (kikkertkirurgi).
 


 


 

 

Thorbjørn_Sommer.jpg
Thorbjørn Sommer (TS), autorisations nr. OOQTP ph.d.

Uddannelse
Speciallæge i kirurgi og kolorektalkirurgi, er uddannet i fedmekirurgi på Privathospitalet Mølholm P/S i 2009. TS er deltidsansat på Organkirurgisk Center under Privathospitalet Mølholm med hovedbeskæftigelse på Randers Sygehus.

Fedmekirurgi
TS har i alt udført mere end 500 fedmeoperationer, alle udført på Fedmekirurgisk Center, Privathospitalet Mølholm. TS er aktiv forsker, foredragsholder og bidragyder til internationale og nationale publikationer inden for fedmekirurgi. Medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Adipositas Forskning (DSAF) siden 2010. Har publiceret y antal videnskabelige artikler, Ph.D. afhandling om tidlige tegn på mave-tarmsygdom. 

  


 

  
        

Patienttilfredshed

skala.gif

Vi måler vores resultater Læs mere
 

Nyheder

Se alle nyheder


 

 


 

Test dit BMI