Koordinerende sygeplejersker

Teamet har to koordinerende sygeplejersker Lisbeth Neumann og Lizzy Staunsbjerg, som er fuldtidsansatte.

Deres opgave er at vejlede patienterne før, under og efter operationerne, og varetage planlægning af behandlingsforløbene. De har tæt kontakt med patienterne gennem hele forløbet, og står til rådighed på døgnbasis. Deres erfaringsgrundlag er 5000 patientforløb.

Lisbeth_Liebmann_08_92x138(1).jpg
Sygeplejerske Lisbeth Neumann

Uddannelse 

1993Uddannet sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Vejle. 
1993-1999Ansættelse på Intensiv samt Organ Kirurgisk Afdeling Kolding Sygehus.
1999Ansat som sygeplejerske på sengeafdelingen på Privathospitalet Mølholm.
2005Koordinerende sygeplejerske ved Fedmekirurgisk Center, Privathospitalet Mølholm.

 


Fedme


Erfaring med fedmebehandling fra 2635 fulde forløb, som hver inkluderer fire fysiske kontakter og 10-12 telefoniske/elektroniske kontakter med fedmeopererede patienter. 

 

Lizzy_Staunsbjerg_06_92_x_139.jpg
Sygeplejerske Lizzi Staunsbjerg Hansen
(og specialeansvarlig ved sengeafdelingen)

Uddannelse
  

1978Sygeplejerske uddannet
1988Sygeplejefaglig Diplomuddannelse med speciale i ledelse
2000Intensiv Specialuddannelse og efterudd. 2003


Svendborg Sygehus Med. Afd. : 01-03-78 til 31-08-78
Finseninstituttet, Hæmatologisk Afd. 01-09-78 til 30-09-79
Vejle Sygehus, Intensiv Afd. 01-10-1979 til 01-05-82 til 01-09-82
Vejle Sygehus, Intensiv Afd. 01-09-82 til 01-07-82 til 01-07-86
Vejle Sygehus Intensiv Afd., Afd. sygeplejerske 01-07-86 til 31-03-97
Vejle Sygehus Intensiv Afd. 01-04-97 til 31-08-06
Privathospitalet Mølholm 01-09-06 Tilknyttet Gastric Bypass Teamet siden 2007

Fedme
Erfaring med fedmebehandling fra 1240 patientforløb, som hver inkluderer fire fysiske kontakter og 10-12 telefoniske/elektroniske kontakter med fedmeopererede patienter. 

 


 


 


 

Patienttilfredshed

skala.gif

Vi måler vores resultater Læs mere
 

Nyheder

Se alle nyheder


 

 


 

Test dit BMI