Kirurgisk behandling af fedme

Fedmeoperation er den eneste dokumenterede behandling af fedme, som giver et permanent vægttab. Ved laparoskopisk gastrisk bypass, den mest anvendte metode, gøres mavesækken mindre, og mængden af mad der kan indtages reduceres se video. Med små hyppige måltider holder fedmeoperationen stofskiftet oppe kombineret med, at føden omkøres i tarmsystemet, så der ikke optages kalorier i samme omfang som før. Samtidig hæmmes de appetitstimulerende hormoner. Det giver et permanent vægttab, og operationen virker livet ud, også når vægten er stabiliseret. Det er en udbredt misforståelse at operationen ophører med at virke.

Et svensk langtidsstudie som startede i 1987 og nu med mere end 14 års opfølgning af 95 % af patienterne, viser et stort varigt vægttab på 25% af udgangsvægten. Det bliver ofte sagt, at patienterne efter en laparoskopisk gastrisk bypass tager den tabte vægt på igen. Dette er ikke rigtigt. Langtidsopfølgning viser, at vægten falder med 35 % det første år. I løbet af de efterfølgende 10 år er der en gennemsnitlig vægtstigning på 10 %. Alt i alt et totalt vægttab er 25 % 14 år efter fedmeoperation. For se rapporten Fakta om fedmekirurgi i Danmark

Patienttilfredshed

skala.gif

Vi måler vores resultater Læs mere
 

Nyheder

Se alle nyheder


 

 


 

Test dit BMI