Kørselsvejledning til Privathospitalet Mølholm, Brummersvej 1, 7 & 10, 7100 Vejle

Kort.jpg.jpgGæster som kommer sydfra eller nordfra ad motorvejen

Følg afkørsel 61 - Vejle C. Kør ind mod Vejle via Fredericiavej. Fortsæt ad denne ca. 1,5 km ind mod Vejle. Ca. midt på bakken mod Vejle drejer du til højre op ad Brummersvej (skilt med Privathospital).


Gæster som kommer vestfra ad Hovedvej 18

Kør til Vejle og fortsat ad Hovedvej 18 via Damhaven. Fortsæt gennem Vejle mod Fredericiavej. Ca. midt på bakken mod Fredericia drejer du til venstre op ad Brummersvej (skilt med Privathospital).

Vær venligst opmærksom på, at kørsel på Agersnapsvej er forbeholdt vejens beboere, og denne vej derfor ikke kan benyttes som tilkørsel til Privathospitalet Mølholm.

Benyt evt. RUTEPLANLÆGGER eller lav din egen rejseplan på http://www.rejseplanen.dk/

Parkering: Der kan parkeres på Privathospitalet Mølholm's parkeringspladser ved henholdsvis Brummersvej nr. 1, Brummersvej 7 og Brummersvej nr. 10. Vi henstiller til, at der IKKE parkeres på selve Brummersvej, idet dette er til stor gene for naboer og kørende trafik - og henviser istedet til parkering på offentlig parkeringsplads på modsat side af Fredericiavej.

Tog og Bus: Ankommer du til Vejle med bus eller tog, kan du eventuelt tage en taxi til Privathospitalet Mølholm. Køretiden er ca. 10 min. Kontakt os på tlf. 87 20 30 36, og vi vil hjælpe dig med vejledning.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt os på tlf. 87 20 30 36.

Patienttilfredshed

skala.gif

Vi måler vores resultater Læs mere
 

Nyheder

Se alle nyheder


 

 


 

Test dit BMI