Ikke-kirurgisk behandling af fedme

Hjørnestenene i den ikke-kirurgiske behandling af overvægt er permanent ændring af livsførelsen dvs. ændrede kostvaner sammen med øget fysisk aktivitet. Kostbehandling består i råd og vejledning om kostens kalorieindhold, sammensætning og tilberedning. Desværre er resultaterne af ikke-kirurgisk behandling dårlige med vægttab på 3 til 10 kg indenfor det første år og ofte med vægtstigning til følge, som overgår udgangsvægten.


Ikke-farmakologisk behandling

I den ikke-farmakologiske behandling indgår adfærdsterapi, råd og vejledning om kostens kalorieindhold, sammensætning samt tilberedning. Hertil kommer råd om motion samt vejledning i de psykologiske mekanismer, som kan spille en rolle i forhold til overvægt og fedme. 

Farmakologisk behandling

Kan ikke stå alene, men skal ses som et supplement til livsstilsændringer. 

Aktuel findes to receptpligtige præparater på markedet. Præparaterne giver typisk et vægttab på 3-5 kg på ét år. Desværre har stort set alle hidtil anvendte præparater været forbundet med bivirkninger i mere eller mindre udtalt grad. Dette kombineret med et beskedent vægttab gør, at de hidtil anvendte præparater ikke har fået stor udbredelse. 

Der pågår megen forskning inden for området, om det i fremtiden vil resultere i effektive præparater uden væsentlige bivirkninger, må man håbe på, men intet tyder på, at det sker inden for de nærmeste år, og under alle omstændigheder vil denne behandling ikke kunne stå alene.
 

Patienttilfredshed

skala.gif

Vi måler vores resultater Læs mere
 

Nyheder

Se alle nyheder


 

 


 

Test dit BMI