Hvad kan vi tilbyde

Da fedmeoperationer kan være ledsaget af komplikationer, er det vigtigt at gøre denne risiko så lille som mulig. Erfaring med at udføre fedmeoperationer, er en af de vigtigste faktorer for, at holde antallet af komplikationer lavt. Derfor har det stor betydning, at vælge et center med stor erfaring i fedmekirurgi, hvis du beslutter dig for en fedmeoperation.

På Privathospitalet Mølholm kan vi tilbyde:

 • Stor erfaring med fedmekirurgi
  Du vil blive behandlet af højtspecialiserede læger, med mere end 15 års erfaring i udredning og behandling af svær overvægt. Se hvem er vi.  
 • Høj faglig kvalitet
  Du bliver behandlet på et hospital, som er akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitets Model (DDKM), med top-karakter. Sundhedsstyrelsen har godkendt Privathospitalet Mølholm til at udføre alle former for fedmekirurgi, også re-operationer.
 • Kontinuitet
  Du vil møde det samme engagerede behandlingsteam gennem hele forløbet.
 • Korte kommandoveje
  Du vil uanset tidspunkt på døgnet altid kunne komme i kontakt med dit behandlingsteam personligt, via telefon eller email se kontaktoplysninger.
 • Ingen ventetid
  Du vil kunne blive behandlet uden ventetid, og i forhold til dine egne ønsker.
 • Dokumenterede resultater
  Som det eneste center, har Privathospitalet Mølholm løbende registeret behandlingsresultaterne, og har aktuelt landets største kvalitetsdatabase inden for fedmekirurgi. Databasen danner grundlag for en løbende analyse og forbedring af vores behandling se resultater.

Vi ved, at det er en stor beslutning at vælge den kirurgiske løsning på fedme. Det er vigtigt, at have tillid til det team, som skal behandle og følge dig efter operationen. Det er også meget vigtigt, at have de bedste forudsætninger og viden om resultater, risici, bivirkninger og komplikationer, når du skal træffe beslutning om en mulig operation.

Patienttilfredshed

skala.gif

Vi måler vores resultater Læs mere
 

Nyheder

Se alle nyheder


 

 


 

Test dit BMI