Fedme i tal

På verdensplan er mere end 1 milliard borgere svært overvægtige. WHO anslår, at konsekvenserne af fedme i dag er større end konsekvenserne af rygning. Fedme er den mest udbredte lidelse i verdenssamfundet, og Danmark følger den eksplosive fedmevækst.

Fedme – en verdensomspændende folkesygdom

Fedme er et stort problem særligt i den vestlige del af verden. Ifølge WHO er der i dag flere overvægtige end undervægtige mennesker. Fortsætter udviklingen vil op mod 70 % af verdens borgere være overvægtige om mindre end 20 år.

 

Fedmen i Danmark

I Danmark ser vi, at fedme er et tungt og omsiggribende samfundsproblem. Siden 1987 er fedmen steget med 75 % i den danske befolkning. Tal viser, at 30-40 % af den danske befolkning i dag er overvægtige, og ca. hver 5. voksne dansker er fede med et BMI over 30. Fedme er også et problem blandt unge og desværre også hos børn. Forskningen fastslår, at fedme typisk grundlægges i barndommen, hvorfor der er grund til at forebygge fedme så tidligt som mulig.

 

Samfundsmæssige omkostninger af fedme

Fedme har ikke kun helbredsmæssige konsekvenser for den enkelte, men koster også samfundet dyrt. I Danmark bruges der årligt i omegnen af 18 milliarder på konsekvenser af fedme og udgifterne går til førtidspensionering, sygefravær og forsøg på behandling af fedme med medicin eller kostomlægning. Desværre går det den forkerte vej, trods fokus på forebyggelse og konventionel behandlingsforløb som kost- og motionsprogrammer og medicinsk behandling.

Patienttilfredshed

skala.gif

Vi måler vores resultater Læs mere
 

Nyheder

Se alle nyheder


 

 


 

Test dit BMI